LÆS OM
STOLENS
TILBLIVELSE

Igennem dybdegående brugerundersøgelser fortalte og viste brugerne, hvordan de benyttede deres sidde-hvilemøbel. De fortalte også hvad de lægger vægt på når de skal investere i en ny stol. Denne viden har dannet udgangspunkt for udviklingen af i-SIT stolen.

EN VIDENBASERET UDVIKLINGSPROCES
Via brugerinddragelse og en faseinddelt udviklingsproces, der har inddraget tværfaglige kompetencer, er opfattelsen af sidde-hvilemøblet blevet udfordret. Brugere med særlige behov er blevet inddraget fra start til slut. Resultatet er den brugerdemokratiske i-SIT stol, som kan anvendes af såvel unge som gamle.

FASE 1: VIDENSAFKLARING
Her blev viden kortlagt, bl.a. om sidde-hvilemøbler i relation til seniorer og funktionshæmmede, ergonomi, siddekomfort, immaterielle behov mm. Den nuværende markedssituation, tendenser og markedspotentialet blev afdækket.

FASE 2: BRUGERDREVNE INNOVATIONSMETODER
Et udvalg af brugerdrevne innovationsmetoder blev kortlagt. Udvalgte metoder til brugerinddragelse blev gennemgået og afsøgning af erkendte og ikke-erkendte behov blev foretaget gennem den antropologiske tilgang.

FASE 3: BRUGERBEHOV
Bexcom etablerede brugergrupper og foretog brugerundersøgelser, hvor brugernes erkendte og ikke-erkendte behov blev undersøgt og afdækket i relation til sidde-hvilemøbler.

FASE 4: IDÉUDVIKLINGS- OG INNOVATIONSFASE
DESIGN CONCERN har designet og udviklet et sidde-hvilemøbel med udgangspunkt i brugerbehov og ekspertviden. Der blev desuden udviklet et funktionsstel som blev brugertestet.

FASE 5: PROTOTYPE OG TEST
Herefter har DESIGN CONCERNS designteam videreudviklet specifikationer og tegninger til prototyper. Magnus Olesen har produceret prototypen. Brugere og specialister blev løbende indraget og prototypen testet.

FASE 6: PRODUKTMODNING OG VIDENSFORMIDLING
Gennem diverse testsitting events er stolen yderligere blevet afprøvet af såvel unge som ældre brugere inden produktionsmodning. Stolen er blevet vist gennem diverse medier (artikler, TV-indslag og online medier).

PROJEKTETS PARTNERE
Flg. virksomheder deltog under udviklingsforløbet:
Bexcom, Udviklingscenter for møbler og træ, Videnscenter for Intelligente tekstiler, Gabriel A/S, Magnus Olesen A/S og DESIGN CONCERN A/S. Projektet er medfinansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsens midler til fremme af brugerdreven innovation.

Comments are closed